ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη έως 3 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του ως άνω έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του 

2 ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 'Η ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts