ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Δευτέρα 08 Μαΐου 2017/Ώρα:09.00
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Τμήμα Γεωλογίας (Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας)  ΑΠΘ, η Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας και η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, που υπάγεται στη Διεθνή Ένωση Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος,
διοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο: 
«Η Τεχνική Γεωλογία ως παράγοντας καινοτομίας - Έρευνα - Υποδομές - Έργα ανάπτυξης»
 
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνουν παρουσιάσεις από εταιρείες, μελετητικά γραφεία και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα τεχνικογεωλογικών ερευνών, μελετών και έργων ενώ σε επόμενη συνεδρία θα παρουσιαστούν προφορικά πρόσφατες διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές διπλωματικές με τη μορφή poster από τα σχετικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας. 

Στο τέλος των παρουσιάσεων θα γίνει βράβευση της καλύτερης παρουσίαση των διατριβών. Επίσης, θα τιμηθεί ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Βασίλης Χρηστάρας για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Τεχνικής Γεωλογίας

  
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ 
3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts