ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, συνολικού αριθμού 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο «Αρχαιολογική Έρευνα» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» έργου «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης», που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
11/05/2017 - 17/05/2017