ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 66 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά 66 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων :
Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία» από 22/6/2017 έως 28/7/2017 και
Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2017» από 15/6/17 έως 28/7/2017