ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής, στον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδους Gallus gallus στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής
Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στο νομό Αττικής

3 ΠΕ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ