ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 24 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανναξκοινωνει την ροκήρυξη για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, συνολικού αριθμού 24 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής"
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 22/05/2017 - 26/05/2017