ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

2º ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
25 - 26 Μαΐου 2017
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και h Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) διοργανώνουν το:
2º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
 

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης, όπως: χωρική αλληλεπίδραση, χωρική αυτοσυσχέτιση, χωρική παρεμβολή, γεωστατιστική, χωρική παλινδρόμηση, σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εφαρμογών GIS και χωρικής ανάλυσης:
 • Αξιολόγηση γαιών - Σχεδιασμός Χρήσεων Γης
 • Ταξινόμηση Εδαφικής Καταλληλότητας - Προστασία Εδαφικών Πόρων
 • Χωρικά Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργική Παραγωγή
 • Οριοθέτηση και Διαχείριση Καλλιεργητικών Ζωνών
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Αρδεύσεις - Στραγγίσεις
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή
 • Ποιότητα και Ρύπανση Εδαφικών και Υδατικών Πόρων
 • Διαχείριση – Παρακολούθηση Γεωργικής Παραγωγής και Αγρο-οικοσυστημάτων
 • Φυσικοί Κίνδυνοι στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή
 • Εχθροί - Ασθένειες - Παθήσεις στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή
 • Αστικό - Περιαστικό Πράσινο
 • Αλλαγές Χρήσεων γης
 • Ιχνηλασιμότητα Γεωργικών Προϊόντων

   
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Συνεδριακό Αμφιθέατρο
  Ιερά Οδός 75, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts