ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 426 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ KAI ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣYNOΛIKOY AΡΙΘMOY 426 ATOMΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 27/04/2017 - 04/05/2017