ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
04 - 07 Μαϊου 2017
 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ερευνητική Ομάδα για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και το τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, με τη στήριξη του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ
Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για τα κοινά και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ), η οποία έχει συσταθεί με κέντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχει στόχο τη μελέτη των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης που έχουν αναδυθεί παγκόσμια τα τελευταία χρόνια, αποβλέποντας μεταξύ άλλων στην επαναθεμελίωση της οικονομίας σε δίκαιες και ισότιμες κοινωνικές σχέσεις, στην εδραίωση και διεύρυνση των Κοινών, στην άμεση δημοκρατία, στην καταπολέμηση κάθε είδους σχέσεων εξουσίας, στην ανάδειξη και το σεβασμό της διαφοράς, στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία, στο σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας

Το συνέδριο στο οποίο καλείσθε να συμμετάσχετε προσπαθεί για πρώτη φορά να συγκεντρώσει όλο το επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με τις παραπάνω θεματικές στην Ελλάδα. Μέσα από τις διεργασίες του, είναι επιθυμητό όχι μόνο να προαχθεί η σχετική έρευνα με την ανταλλαγή ιδεών, μελετών και προβληματισμών, αλλά και να συζητηθεί η δυνατότητα μελλοντικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργειών στα εν λόγω πεδία των κοινών και της ΚΑΟ, καθώς και η πιθανότητα ίδρυσης ενός σχετικού επιστημονικού φορέα.  Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts