ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Νέου Παραδείγματος Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού- LIFE RE-WEEE», ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία 2 άτομα με σύμβαση με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος


2 ΠΕ-Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών


  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 12/04/2017