ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - Ο.ΚΑ.ΝΑ

 Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Παθολόγους ή Γενικούς Ιατρούς ή με Ιατρό κάθε άλλης ειδικότητας, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος

Αλεξανδρούπολη
1 ΠΕ-Ιατρός Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρ
ός
 
Κέρκυρα
1 ΠΕ-Ιατρ
ός Ψυχίατρος ή Παθολόγος ή Γενικός Ιατρ
ός
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
11/03/2017 - 30/03/2017