ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "JOHANN GOTTLIEB FICHTE - ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
23 - 24 Ιανουαρίου 2017
Ώρα:10.00 
Το Goethe-Institut Thessaloniki και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας, Κατεύθυνση Συστηματικής Φιλοσοφίας και Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής) διοργανώνουν 
Διήμερο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:
 "Johann Gottlieb Fichte - Θεμέλιο της Συνολικής Επιστημολογίας"
 

Σύλληψη και διεύθυνση του Συνεδρίου: 
Θεόδωρος Πενολίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

 Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017  
Πρώτη Συνεδρία
Προεδρείο: Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά
10:00 Χαιρετισμοί
Ο Δ/της του Ινστιτούτου Goethe, κ. Peter Panes
Ο Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη, κ. Walter Stechel
Η ακαδημαϊκός (Α.Μ.) κα. Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά
11:00 –12:00 Θεόδωρος Πενολίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης "Το πρώτο σύστημα του Fichte", πρώτη ομιλία (στα γερμανικά)
12:00 – 12:30 Συζήτηση
12:30 – 13:30 Günter Zöller, Ludwig-Maximilians-Univ. München "Το Θεμέλιο της σύνολης Επιστημολογίας και ο ύστερος Fichte", δεύτερη ομιλία (στα γερμανικά.)
13:30 – 14:00 Συζήτηση
14:00 – 16:00 Διάλειμμα
 
 Δεύτερη Συνεδρία
Προεδρείο: Θεόδωρος Πενολίδης
16:00 – 17:00 Mario Jorge Carvalho, Universidade Nova de Lisboa "Ο γόρδιος δεσμός του Fichte", τρίτη ομιλία (στα γερμανικά)
17:00 – 17:30 Συζήτηση
17:30 – 18:30 Marco Ivaldo, Università degli Studi "Federico II" di Napoli. Scuola Superiore di Studi in Filosofia - Università di Roma Tor Vergata "Η ιδέα του πρακτικού τιθέναι στο Θεμέλιο της σύνολης Επιστημολογίας του Fichte", τέταρτη ομιλία (στα γερμανικά)
18:30 – 19:00 Συζήτηση
19:00 – 19:30 Κύρια συζήτηση. Συγκομιδή της πρώτης ημέρας του συνεδρίου

 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017
Τρίτη Συνεδρία
Προεδρείο: Günter Zöller
10:00 – 11:00 Κυριακή Γουδέλη, Πανεπιστήμιο Πατρών "Νοητική εποπτεία και φαντασία στην φιχτεϊκή Επιστημολογία του 1794 και στις προσλήψεις της", πέμπτη ομιλία (στα αγγλικά)
11:00 – 11:30 Συζήτηση
11:30 – 12:30 Δημήτρης Αθανασάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ο "δογματικός" Σπινόζα στο Θεμέλιο της σύνολης Επιστημολογίας (1794-1795) του Φίχτε: δύναμη και αδυναμία μιας ερμηνείας, έκτη ομιλία (στα γαλλικά)
12:30 – 13:00 Συζήτηση
13:00 – 14:00 Κωνσταντίνος Μασμανίδης, Katholische Univ. Eichstätt-Ingolstadt "Η έννοια της ελευθερίας στο πρώιμο έργο του Fichte", έβδομη ομιλία (στα γερμανικά)
14:00 – 14:30 Συζήτηση
14:30 – 16:30 Διάλειμμα 

Τέταρτη Συνεδρία
Προεδρείο: Κυριακή Γουδέλη
16:30 – 17:00 Παύλος Κλιματσάκης "Οι Επίγονοι του Καντ και η Έννοια της Επιστημολογίας του Fichte", όγδοη ομιλία (στα γερμανικά)
17:00 – 17:30 Παναγιώτης Μπάσδος "Η αυτοσυνείδηση και η αντικειμενικότητα της γνώσης στον Immanuel Kant", ένατη ομιλία (στα αγγλικά)
17:30 – 18:00 Αριστοτέλης Ιωάννης Πασχαλίδης "Για την παραγωγή της παράστασης στον Fichte", δέκατη ομιλία (στα αγγλικά)
18:00 – 18:30 Χάρης Σταμπουλής "Οι πρακτικές αρχές της φιχτεϊκής Επιστημολογίας και η εγελιανή Φιλοσοφία του Δικαίου", ενδέκατη ομιλία (στα αγγλικά)
18:30 – 19:00 Συζήτηση
19:00 – 19:30 Συζήτηση Ολομέλειας – Συμπεράσματα

Γλώσσα:

 Γερμανικά & Ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση.


 Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης 
 Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 66


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts