ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα:11.00-13.00
Η ερευνητική ομάδα "Pluralités" του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει δωρεάν πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά εργαστήρια για παιδιά 4-12 ετών. 

Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των Πλουραλιστικών Προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και βασίζονται στην εμπλοκή διαφόρων γλωσσών και πολιτισμών.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων μέσων, συνδυάζουν το παιχνίδι με τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και τη διαφορετικότητα, ούτως ώστε οι μικροί μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι στόχοι των εργαστηρίων είναι:

   - H διευκόλυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών
- H ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία
- O εμπλουτισμός των γνώσεων για τις γλώσσες και τους πολιτισμούς
- H ενθάρρυνση της επιθυμίας για μάθηση

Τα εργαστήρια στελεχώνονται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, διαρκούν 2 ώρες περίπου το καθένα και απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού. Ο διαχωρισμός των παιδιών γίνεται σε ομάδες των 15 περίπου ατόμων, σύμφωνα με την ηλικία.

Παρακαλείσθε θερμά να φροντίσετε ώστε να τα παιδιά να βρίσκονται στο πανεπιστήμιο 10 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
 31/1/2017
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
THΛ: 6976009837 
email: mousouri@frl.auth.gr
και pluralites@gmail.com


pluralites.web.auth.gr/el/auth-plurilang ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts