ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της ΕΟΟ που προκύπτουν τόσο από την ανάθεση σε αυτήν της αρμοδιότητας έκδοσης των βεβαιώσεων άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλων οδοντιατρικών ειδικοτήτων, όσο και λόγω της ανάληψης της ευθύνης πιστοποίησης των φορέων παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης


2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Διεκπεραίωση εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων
  Τήρηση και ενημέρωση μητρώου διασύνδεσης Οδοντιατρικών
Συλλόγων με την ΕΟΟ
Έκδοση βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών
Ταξινόμηση φακέλων πιστοποίησης παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης , φορέων επαγγελματικής
κατάρτισης
Γραμματειακή υποστήριξη και επιμέλεια εκδόσεων σχετικών με τη ΣΕΕΟ
Εξυπηρέτηση οδοντιάτρων και οδοντιατρικών συλλόγων
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
24/02/2017