ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ανακοινώνουν την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη συμβάσεων έργου με 15 επιστημονικούς συνεργάτες – συντονιστές συμβουλευτικής, στο πλαίσιο των Πράξεων «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»


ΠΕ–ΤΕ Θετικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών


Τριετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της συμβουλευτικής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανέργων


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
27/01/2017