ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ - 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 14 φυσικών προσώπων,χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για την κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens  Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας  (ESTI@)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
31/01/2017 - 09/02/2017