ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

EΡΓΑΣΙΑ - 12 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη τεχνοοικονομικών λειτουργιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ»


4 ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ΤΕ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

3 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1 ΠΕ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 23/12/2016