ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 9 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο FLEX: FIRE LTE testbeds for open experimentation (Grant Agreement No 612050), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 7th Framework Programme, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με προσωπικό
 

8 ΠΕ-Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας


1 ΠΕ-Πληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
10/01/2017