ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΗ Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Ναυτιλίας&Αιγαίου που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2013-2014 το παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό:


  1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α' ΤΑΞΗΣ Ε.Ν (μέχρι 6)
  2. ΙΑΤΡΟΙ (μέχρι 2)
  3. ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Γ' ΤΑΞΗΣ Ε.Ν ή ΝΑΥΚΛΗΡΟΙ Ε.Ν (μέχρι 3)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την ειδικά έντυπη αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εντός 20 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης.